KRC gjort sammanställningar över risker och rekommenderad hantering. Dokumenten kan användas när man vill göra en riskbedömning av exempelvis riskerna i en skolas prepprum.

Observera att dessa dokument är under utveckling!

  Egenskaper   Egenskaper
1 GRB1-starka syror (167 Kb) 8 GRB8 Oxiderande ämnen (209 Kb)
2 GRB2 Svaga syror (206 Kb) 9 GRB9 Kolväten (165 Kb)
3 GRB3 Baser (187 Kb) 10 GRB10 Hydrofoba lösningsmedel (239 Kb)
4 GRB4-metaller (190 Kb) 11 GRB11 Alkoholer (156 Kb)
5 GRB5 metallsalter (190 Kb) 12 GRB12 Estrar (140 Kb)
6 GRB6 oxider och sulfider (224 Kb) 13 GRB13 halogener (211 Kb)
7 GRB7 alkali- och alkaliska jordartsmetaller (171 Kb) 14 GRB14 Indikatorer (183 Kb)

 

H9ör gärna av dig med synpunkter!

10