Fenolrött (t.v.) och fenolftalein (t.h.) i sur och basisk lösning.

Utfasningsämnen

Om dessa ämnen skriver Kemikalieinspektionen såhär:

"Ämnena i denna grupp har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach."

Utfasningsämnena inbegriper CMR-ämnen och särskilt farliga metaller. Här kommer några exempel:

CMR-ämnen

Cancerogena (H350), Mutagena (H340) och Reproduktionshämmande ämnen (H360).

 • fenolftalein (> 1 %)
 • bensin (> 0,10 %)
 • koboltklorid (> 0,004 mol/dm3)
 • kaliumdikromat  (> 0,003 mol/dm3)

Särskilt farliga metaller

 • Cd, Pb, Hg
 • och deras föreningar, t.ex. blynitrat (> 0,01 mol/dm3).

Prioriterade riskminskningsämnen

Om dessa ämnen skriver Kemikalieinspektionen såhär:

"Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp har fastställts av Kemikalieinspektionen."

Dessa inbegriper kemikalier som är, akut giftiga, allergiframkallande och miljöfarliga, här kommer några exempel:

Akut giftiga

 • brom (> 0,06 mol/dm3)
 • metanol (> 3 %)

 

 

 

Allergiframkallande

 • amylas (> 10 %)
 • maleinsyra (> 10 %)

Miljöfarliga

 • heptan (> 10 %)
 • kopparsulfat (> 0,6 mol/dm3)
 • silvernitrat (> 0,06 mol/dm3)
 • kaliumpermanganat (> 0,15 mol/dm3)
 • zinkklorid (> 0,07 mol/dm3)

KRC:s listor över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen som förekommer i skolor

KRC har gått igenom listorna över utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämne och rensat bort kemikalier som vi inte tror finns på skolor. De kompletta listorna hurrar du på kemikalieinspektionens hemsida, via länken nedan. KRC:s listor, som finns i två olika format, uppdaterade 2020-04-20.

EXCEL-dokument

Utfasningsämne-EXCEL: Utfasning-kortlista-KRC-xlsx (11 Kb)

Hyperlänkarna i tabellen fungerar bara i vissa webbläsare men samma listor som i tabellen finns längst ner på den här sidan.

  Utfasningsämnen PRIO-ämnen
Excel Utfasning-kortlista-KRC-xlsx (11 Kb) Prio-kortlista-KRC-xlsx (18 Kb)
Open Document Utfasning-kortlista-KRc-ods (6 Kb) Prio-kortlista-KRC-ods (8 Kb)

 

Mer information

Länk till mer information på Kemikalieinspektionens hemsida.