Ordmoln från Informationsdag om kemikalier på KRC 7 februari 2020

Självstudiematerial

Alla KRC:s dokument om kemisäkerhet finns inlänkade i självstudiematerialet. LÄNK På den här sidan lyfter vi fram det som är mest aktuellt.

Filmade föreläsningar från 7/2-20

Filmer med Arbetsmiljöverket och flera om kemikaliehantering i skolan hittar du här.

Fördelning av arbetsuppgifter

  • KRC har i samverkan med lärare utvecklat två redigerbara dokument. Använd det gärna, men observera att det måste anpassas efter varje skolas förhållanden. Arbetsfördelning för kemilärare
  • För att få en överblick över kemisäkerhetsarbetet kan följande dokument vara användbart: Säkerhetspärm

Kemikaliehantering

Rutiner

Riskbedömning

KRC:s säkerhetskurser