Inledning

Många av de laborationer som vanligtvis genomförs med små barn kan användas även för gymnasieelever, men med fördjupade diskussioner och förklaringar. Flera av dessa kan passa vid distansundervisning. Det är förstås inte självklart att alla elever har tillgång till materialet som behövs, men ibland kanske det fungerar.

Kemi 1

En liten koppling till ämnesplanens centrala innehåll finns i mittenkolumnen.
Vätskor blir gas Materia, organisk kemi Undersökning av ballonger med olika vätskor. Aceton och etylacetat är vanliga som nagellackborttagnings-medel.
Papperskromatografi med olika vätskor   Kemisk bindning, organisk och analytisk kemi Undersökning av vattenlösliga och permantenta pennor i vatten och nagellackborttagningsmedel (aceton eller etylacetat)
Demonstration på vätebindningar Kemisk bindning Bomull binder mycket vatten tack vare vätebindningar.
Vilket ämne blir varmast i en microvågsugn? Kemisk bindning Olika vätskors dipolegenskaper undersöks genom uppvärmning i micro.
Varför blir tvålen så? organisk kemi Tvål blir fett i sur lösning.
Visualisera pH Syror och baser Testa pH på vanliga vätskor i hemmet med rödkålsindränkt kaffefilter
Hemlaboration på kökskemikalier Syror och baser Ganska öppen undersökning av bikarbonat, hjorthornssalt, vinäger, saftindikator osv. Kan avgränsas lite.
Fyra svaga syror Syror och baser Enkla droppvis titreringar fyra syror som man hittar i mataffären, som kan avge olika antal protoner.
Göra det osynliga synligt  Syror och baser Med citronsyra, bikarbonat, rödkål och vatten i en plastpåse händer mycket kemi.
När rostar en spik mest eller minst? Redoxkemi Fem blanka spikar, någon syra och bikarbonat behöver eleverna ha tillgång till
Namn på syror och oxosyror Redoxteori Se systematiken i namngivning, teoretisk övning
Entalpi, entropi och fri energi Energi Laborationen genomförs med hushållskemikalier. Den kan eventuellt delas upp i flera delar.
Hur fungerar en kylare?  Energi Energi och entropi kan illustreras med enkla medel
Balansera reaktionsformler Stökiometri Självrättande övning med 50 reaktionsformler att balansera
Gissa föreningen Stökiometri, kemisk bindning Teoretisk övning om att tolka modeller av föreningar
Våglängder Analytisk kemi Läs om vad ljus av olika våglängder heter och  används till.
Sockerhalten i energidrycker Analytisk kemi, naturvetenskapligt arbetsstätt Laborationen går ut på att göra en mätare för sockerhalten vätskor, att kalibrera den och att mäta.
Hypotes och experiment Kemins karaktär och arbetssätt Teoretisk övning om vilka slutsatser man kan dra från givna resultat

Flogistonteorin

Kemins karaktär och arbetssätt Förr trodde man på ett ämne som innehöll energi. Vad det månne syre! Elda en te-påse och se kraften”
Kemihistoriska tablåer Kemins karaktär och arbetssätt Korta filmer med demonstrationer kring kemins historiska utveckling