Mer om reaktioner 

Det sker olika sorters reaktioner hela tiden, och dessa reaktioner kan studeras. Genom att diskutera vad reaktionshastighet och kemisk jämvikt är, kan eleverna utveckla en fördjupande förståelse för kemiska reaktioner.

Här kan du hitta laborationer, demonstrationer och annat material som kan användas i undervisningen om reaktionshastighet och kemisk jämvikt