Att väcka elevernas intresse genom att visa vad man kan använda kunskapen till

Ett sätt att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för kemi, kan vara att visa vad man kan använda kunskapen till. Detta kan leda till att eleverna får en förståelse om varför kemi är viktigt i vårt samhälle och hur de kan arbeta med det. Utifrån detta ha KRC skapat Tematiskt material, där materialet utgår från olika teman som är viktiga i dagens samhälle. 

Detta material är uppdelat i följande rubriker: 

I våra kompendier finns mer tematiskt material. Du hittar digitala varianter av kompendierna under Publikationer