Utbildningsmaterial 

 • Snabbkoll - UR skola, ny serie för åk 7-9
 • IKEM - Skola Allkemi, Kemins Dag, Kemikarriär mm

För läraren 

 • Fortbildningsdagar för kemilärare (Umeå nov.-20) - Just nu går det inte att komma in på denna sida pga. tekniska problem
 • Experimentell kemi för högstadielärare (Perstorp, aug 2019) - Just nu går det inte att komma in på denna sida pga. tekniska problem
 • NT-moduler - Material från Skolverket som man som lärare kan använda för att utveckla sin undervisning
 • Kursplanerevidering - Material från Skolverket där de tar upp hur de arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Forskarfredag
 • Science in School - Tidskrift för lärare 
 • LMNT - Lärare i matematik, naturvetenskap och teknik 
 • Science on Stage - The European platform for science teachers 
 • Uttrycksformer för upptäckare 

Tävlingar 

 • EUSO - European Union Science Olympiad