Utbildningsmaterial

 • Håll Sverige Rent - 13 lektionsupplägg och aktiviteter med anknytning till kemikalier och dess påverkan på hälsan och miljön
 • Skolmaterial MSB - Filmer och övningar där syftet är att öka barns och ungas riskmedvetande

 • Finn farorna i Hannas hus - Material från Kemikalieinspektionen där syftet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemilkalier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt

 • Iypt2019 - Material med anknytning till det periodiska systemet

 • IKEM Skola – Tidningen Allkemi, Kemikarriär, Kemins Dag mm

 • Kursplanerevidering - Material från Skolverket där de tar upp hur de arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna

För läraren 

 • NT- moduler - Material från Skolverket som man som lärare kan använda för att utveckla sin undervisning
 • LMNT - Lärare i matematik, naturvetenskap och teknik
 • Science in School - Tidskrift för lärare 

 • Science on Stage - The European platform for science teachers 

 • Uttrycksformer för upptäckare 

 • Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemisamfundet - OBS. Just nu går det inte att komma in på denna sida pga. tekniska problem. För information kan du mejla info@kemisamfundet.se