I den bifogade filen finns det en sammanfattning om KRC, NRCF, CETIS och NATDID

  • Bioresurs - Nationellt resurscentrum för biologioch bioteknik, Uppsala
  • CETIS - Centrum för teknikeni skolan, Norrköping
  • KRC - Kemilärarnas resurscentrum, Stockholm
  • NCM - Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborg
  • NRCF - Nationellt resurscentrum för fysik, Lund
  • NATDID - Nationellt centrum för Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik, Linköping
  • NC - Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholm