Utbildningsmaterial

 • IKEM - Skola Allkemi, Kemins Dag, Kemikarriär mm
 • Järnkoll - Jernkontoret

Gymnasiearbetet

 • Projektet VIFI - Vill du genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med industrin? I så fall är VIFI-projektet något för dig.

För läraren 

 • Fortbildningsdagar för kemilärare (Umeå nov.-20) - Just nu går det inte att komma in på denna sida pga. tekniska problem
 • Berzeliusdagarna (31/1-1/2-20) - Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemisamfundet - Just nu går det inte att komma in på denna sida pga. tekniska problem. För information kan du mejla till info@kemisamfundet.se
 • NT-moduler -  Material från Skolverket som man som lärare kan använda för att utveckla sin undervisning
 • Kursplanerevidering - Material från Skolverket där de tar upp hur de arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Forskarfredag
 • Science in School - Tidskrift för lärare
 • Science on Stage - The European platform for science teachers 
 • LMNT - Lärare i matematik, naturvetenskap och teknik 
 • Uttrycksformer för upptäckare 

Tävlingar