Material

Kristallisationskål, pasteurpipett, kalciumkarbid i mindre bitar, T-röd (eller etanol), glasull och tändstickor.

Stöd för riskbedömning

Kalciumkarbiden reagerar häftigt med vatten men i den här varianten sker det under kontrollerade förhållanden.  En fullständig riskbedömning görs av undervisande lärare. Utgå gärna ifrån bifogat dokument. Riskbedömningsunderlag-acetylenframställning (757 Kb)

Utförande

  1. Gör i ordning en bit kalciumkarbid som passar i droppröret och lägg ner det där.
  2. Håll dropprörets spets nedåt och tillför 3-5 droppar T-röd så att kalciumkarbidbiten blöts.
  3. Stoppa in en bit glasull i röret som propp. Skaka ner karbiden mot glasullen.
  4. Ställ röret med spetsen uppåt i en kristallisationsskål med litet vatten (Bild 2). Vatten ska inte nå upp till kalciumkarbiden, utan endast beröra glasullen, som suger upp vattnet.
  5. Reaktionen börjar omedelbart. Var beredd med tändstickan för att tända lågan.

Teori

För att tillverka etyn används kalciumkarbid och vatten.

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)    (1)

När etyn brinner och blandas med luftens syre erhålls en hög förbrännings-temperatur (omkring 3300 °C).

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O    (2)

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 7-9/Säkerhet/Säkerhetslaborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/Materia/organisk kemi/Laborationer
  • Gymnasiet/Säkerhet/Säkerhetslaborationer