Inledning

Detta är en demonstrationslaboration för att visa hur lufttrycket under rätt förutsättningar kan trycka ihop en aluminiumburk.

Material

Aluminiumburk (Al-burk), brännare med trefot eller värmeplatta, degeltång, större kristallisationsskål med vatten.

Utförande

  1.  Häll ca 3-5 cm3 vatten i aluminiumburken.

  2.  Håll aluminiumburken över brännaren tills vattnet i aluminiumburken börjar koka. Låt den koka några minuter, den ska endast innehålla vattenånga.

  3.  Vänd snabbt på aluminiumburken (öppningen nedåt) och för ned burken i kristallisationsskålens kalla vatten.

  4. Studera vad som händer och försök förklara varför

    Bild: KRC

 

 

 

 

 

 

 

Till läraren

Underlag för riskbedömning

Brännaren och aluminiumburken blir heta, handskas varsamt med dem.  En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Teori

Vattenångan tränger undan luften, så att burken endast innehåller vattenånga.
Då burken avkyls, kondenseras vattenångan. Vattnet tar nu mindre plats.
Vakuum uppkommer och den yttre luftens tryck pressar ihop burken.
 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  •     4-6/Kemin i naturen/Ämnens egenskaper
  •     7-9/Kemin i naturen/Faser och fasövergångar/Demonstrationer