Källa: NASA

Inledning

Enligt IPCC:s  rapport 2013 har havsnivån ökat med 17-21 cm från 1901 till 2010. (IPCC står för "Intergovernmental Panel on Climate Change".) Den pågående klimatförändringen kommer att orsaka issmältning på polerna. Det kommer att leda till att havsnivån fortsätter att öka.

Fråga

I oceanen kring Arktis (nordpolen) smälter havsis och på Grönland och Antarktis (sydpolen) smälter inlandsisar. Hur påverkas havsnivån?

 1. Havsnivån påverkas endast av smältningen av havsisen.
 2. Havsnivån påverkas endast av smältningen av inlandsisarna.
 3. Havsnivån påverkas av smältningen av både havsisen och inlandsisarna.
Modell av Antarktis

Material

2 stora kristallisationsskålar, sten, vatten och vattenfast penna. Två lika stora isbitar i samma form på omkring 1 dm3 vardera som fryses in i förväg.

Utförande

 1. I en kristallisationsskål bygger man upp Antarktis. Lägg i en sten och lägg isbiten på stenen (kontinenten). Häll i vatten.
 2. I den andra kristallisationsskålen bygger man upp Arktis med bara is och vatten.
 3. Markera vattennivån i de båda skålarna.
 4. Låt isen smälta under ett par timmar.
 5. Jämför vattennivåerna med de markerade strecken i båda skålarna och resonera kring skillnaden.

Till läraren

LÄNK till fler laborationer från Bolinfestivalen och en powerpointpresentatin som kan användas vid genomgång av dem.

Resultat

Modellen av Antarktis efter omkring tre timmar
Modellen av Arktis efter omkring tre timmar

Förklaring

När isen smälter tar den mindre plats, eftersom is har lägre densitet än vatten. Isvattennivån i ”Arktis” förändras inte. När isen på stenen smälter och rinner ner i skålen höjs vattenytan.

Svar på frågan

Inlandsisen från Antarktis kommer att påverka havsnivån, men inte havsisen kring Arktis. Det korrekta svaret är 2.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/Tematiskt material/Miljökemi
 • 7-9/Kemin i naturen/Miljö/Demonstrationer
 • 4-6/Kemin i naturen/Vatten
 • F-3/Material och ämnen/Vatten