Vad är det för tabeller?

I bifogat dokument finns tre tabeller. De första visar två grundämnen, som reagerar till kemiska föreningar. Den tredje tabellen handlar om förbränning av kolväten. Ladda ner dokumentet på datorn, antingen i Excelformat eller som Open Office-dokument.

Utförande

Balansera en reaktionsformel i taget genom att fylla i de gula rutorna med heltalskoefficienter och tryck enter. Då får då "rätt" eller "fel".

Tips

Elever som är intresserade av enkel programmering kan titta i funktionsraden på dokumentet när de står i rutan som visar "rätt" eller "fel". I bilden ovan står det exempelvis: =+OM(A2="";"";+OM(A2=2;+OM(D2=1;+OM(G2=2;"rätt";"fel");"fel");"fel"))

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Högstadiet/Kemin i naturen/Kemiska föreningar och reaktioner/Laborationer
  • Gymnasiet/Kemi 1/Kemisk bindning/Arbetsövningar
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Stökiometri/ Arbetsövningar