Risker vid experimentet

Bensin är brännbart och ångan är explosiv. Släck genom kvävning och inte med vatten. En riskbedömning ges av undervisande lärare, utgå gärna från Riskbedömningsunderlag-Bensinångor (879 Kb)

Uppställning för experimentet

Utförande

Demonstrationen bör utföras på en metallbricka med kant, som samlar upp det utströmmande vattnet. I botten på en stor bägare eller kristallisationsskål, med eller utan pip, hälls bensin upp till max 0,5 centimeters höjd (ca 5 cm3 bensin). Ställ en bägare med vatten på en ställning/trefot, så högt att vattnet med hjälp av hävert kan rinna ner i bägaren som innehåller bensin. Placera ett brinnande ljus en bit ifrån bensinbägaren, se bild. Låt vattnet i övre bägaren rinna ner bensinbägaren. Använd ett böjt glasrör eller en slang som hävert. Bensin har lägre densitet än vatten och flyter ovanpå vattnet.

Resultat

De tunga bensinångorna ”rinner över” bägarens kant och antänds. Ett stort eldhav uppstår. Vid släckning - häll INTE vatten på elden! Det förvärrar situationen. Elden kan endast kvävas med hjälp av en skiva.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Högstadiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • Gymnasiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer