En övergripande artikel av materialet hittar du i KRC:s informationsbrev, nr 2, 2020, LÄNK.

Innehåll Resurser
Övergripande dokument

Lärandemål (21 Kb)

Matris för rapportbedömning (25 Kb)

Bakgrund (346 Kb)

Lektion 1 - Introduktion till dricksvatten och hårdhet

L1-presentation (4791 Kb)

L1-handledning (28 Kb)

Lektion 2 - Finns det någon koppling mellan dricksvattnets hårdhet och hälsa?

L2-presentation (9950 Kb)

L2-handledning (23 Kb)

Rapportskrivning-del1 (16 Kb)

Reflektionsfrågor-A3 (86 Kb)

Lektion 3 – Komplexometrisk titrering och vattenprovtagning

L3-presentation (388 Kb)

L3-handledning (16 Kb)

Laborationsinstruktion (52 Kb)

Lektion 4 – Laboration bestämning av hårdhet i vatten

L4-handledning (24 Kb)

Exempelberäkning (16 Kb)

Lektion 5 – Databearbetning

L5-handledning (21 Kb)

Rapportinstruktion-del 2 (17 Kb)

Stapeldiagram-exempel (16 Kb)

Lektion 6 – Tolkning och värdering

L6-presentation (122 Kb)

L6-handledning (21 Kb)

Lektion 7 – Breddad och fördjupad diskussion

L7-presentation (192 Kb)

L7-handledning (22 Kb)

Instruktioner till tvärgruppredovisning (13 Kb)

Lektion 8 - Rapportskrivning L8-handledning (13 Kb)
Tid för rapportskrivning och alternativa redovisningsformer Redovisning av laborationsresultat (12 Kb)
Våga spela in egna videoklipp! Spela in videoklipp (14 Kb)
Rekommenderade länkar Länkar (14 Kb)