Brinnande ljus (Pixabay)

Material

Stearinljus, häftmassa, tändstickor, glas och glasburkar av olika storlek.

Riskbedömningsunderlag

Sätt upp långt hår. Lägg brända tändstickor i en burk. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Starta med att i gruppen fundera över vad ni tror kommer att hända när ni sätter ett glas eller en glasburk över ett brinnande ljus.
 2. Berätta om era idéer för er lärare. När ni gjort det får ni ta det material ni behöver.
 3. Sätt fast ett ljus på bänken med hjälp av lite häftmassa.
 4. Tänd ljuset och lägg sedan den brända tändstickan i en burk.
 5. Sätt ett glas eller en glasburk över det brinnande ljuset.
 6. Observera NOGA. Vad händer? Vad ser ni?

Övrigt

 • Vad tror ni att det behövs för att ett ljus ska brinna?
 • Vad tror ni att det blidas för ämnen när ett ljus brinner?

Till läraren

Teori

Ljuset består av kolföreningar. När dessa brinner bildas koldioxid och vatten.

stearin + syrgas      -->       koldioxid + vatten

Vatten bildas alltså när kolföreningar brinner! Utifrån elevernas vardagsförståelse är det inte en självklarhet. Genom att sätta en glasburk över lågan, så att vattnet kondenseras är det möjligt att se vattnet som bildas i förbränningsreaktionen.

För att förbränningsreaktionen ska ske behövs värme och syrgas.

Tips

Det här experimentet kan man använda för att visa eleverna att syre behövs för att något ska brinna och att vatten bildas. Dessutom kan man öppna uppför ett mer undersökande förhållningssätt genom att låta eleverna prova experimentet med olika stora glas/glasburkar. Vilka skillnader i resultat tror eleverna att de kommer se?

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper 
 • 4-6/ Kemin vardagen och samhället/ Materialens kretslopp
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Kemiska föreningar och reaktioner/ Laborationer