Demonstration

Visa på rörelser slumpvandring som kan iakttas hos mycket små partiklar som svävar i en vätska eller gas). Reaktionen är en redoxreaktion.

Material

  • Natriumtiosulfat
  • Saltsyra
  • Stor bägare
  • OH-apparat eller dokumentkamera

Utförande

Med utklippta palmer och lämplig musik kan man få ”solnedgångsstämning”.
Med utklippta palmer och lämplig musik kan man få ”solnedgångsstämning”.
  1. Lös ca 35 g natriumtiosulfat (Na2SO2O3 5H2O) i 700 cm3 avjoniserat vatten i en 800 cm3 bägare.
  2. Täck projektorns platta med ett ogenomskinligt papper med utskuret hål och placera bägaren över hålet.
  3. Tillsätt med dropprör ca ½ cm3 saltsyra med koncentrationen 1 mol/dm3. Rör snabbt om med en glasstav.

Resultat

Projektionsbilden blir orange och därefter allt rödare (”solnedgång”).

Förklaring

Vid reaktionen mellan natriumtiosulfat och saltsyra bildas en fällning av fritt svavel
S2O32-(aq) +2H3O+(aq) → S(s) + SO2(aq) + 3H2O(aq)
Svavelpartiklarna kommer att sprida ljuset.

De kortvågiga blå komponenterna i ljuset sprids åt sidan, medan de långvågiga röda komponenterna går rakt igenom. Därför ser bägarinnehållet blått ut sett från sidan och rött i vertikalled.

Brownsk rörelse är en slumpmässig rörelse hos mycket små partiklar som svävar i en vätska eller gas. Rörelserna har fraktal karaktär. Partikeln får en "knuff" i riktning mot det lägre antalet molekyler. 

Stöd för riskbedömning

Natriumtiosulfat: Ingen märkning
Saltsyra, utspädd < 2,7 mol/d
m3 ej märkespliktigt
Svavel: < 10 % ej märkespliktigt
Svaveldioxid: < 1 % ej märkespliktigt

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Reaktionshastighet/ Demonstrationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer