Material

 • Skyddsglasögon
 • brustablett
 • filmburk med tätt lock
 • vatten
 • disktrasa
 • En plastlåda (ett skydd för att burkens innehåll inte far ut)

Risker vid experimentet

Burk
Bild 1: Burk

Använd skyddsglasögon och stå inte i skottriktningen. Experimentet utförs gärna utomhus gärna utifrån Stöd för riskbedömning-karbonatlabbar (200 Kb)

Uppgift

Ni får 10 minuter på er att testa hur ni ska göra för att få burken att smälla efter exakt 7 sekunder.

Utförande

 1. Ta på dig skyddsglasögonen.
 2. Er lärare delar ut en brustablett. Ni kan använda hela, dela den i mindre delar eller mosa den till pulver.
 3. Lägg i brustablett i burken och fyll på med vatten. Prova med olika mycket vatten och olika temperatur på vattnet.
 4. Snabbt på med locket!
 5. Testa om ni ska skaka burken eller inte.
 6. Ställ burken i plastlådan.
 7. Gå en bit ifrån experimentet när det smäller.
 8. Torka upp med en disktrasa om det behövs.
 9. Nu är det tävlingsdags!
 10. Ni får nu en ny brustablett av läraren. Gör iordning fotoburken på det bästa sättet som ni  har kommit fram till!

Till läraren

Teori

Brustabletter innehåller bikarbonat (natriumvätekarbonat) som också används i bakverk istället för jäst. Om kakan inte innehåller något surt ämne t.ex. citron eller filmjölk så använder man bakpulver.

Bakpulver och brustablett består av ett surt salt (pyrofosfat) och ett basiskt salt (bikarbonat). Vätskan (vatten) är en katalysator och löser upp salterna till joner så att en reaktion kan ske. I lösningen sker en neutralisation, varvid det instabila bikarbonatet sönderdelas till koldioxid.

När man blandar natriumvätekarbonat (bikarbonat) och en syra, lösta i vatten, sker en kemisk reaktion och de bildas koldioxid (gas) och vatten.

H+  +  HCO3-   <->   H2CO3   <->  CO2(g)  +  H2O

Det behövs alltså ett surt ämne för att reaktionen ska kunna ske.

 

Tips

Tiden som eleverna får på sig att testa sig fram kan varieras beroende på elevgrupp. Man kan välja att genomföra tävlingsmomentet utomhus istället för att undvika spill i lektionssalen. Vid tävlingen kan man låta en grupp i taget smälla burken och ta tid. Ett annat alternativ är att man kör alla grupper på en gång. Läraren säger ”klara färdiga gå” och på gå sätter alla grupperna på locken på burkarna och läraren startar tidtagningen. Om man vill kan man säga att alla burkar som smäller före 7 sekunder är diskvalificerade och där efter kommer ettan, tvåan, osv.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymmasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/Systematiska undersökningar/ Laborationer
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Reaktioner
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper