Demonstration

Visa att karbonat buffrar vatten.

Om demonstrationen

Gymnasiet - Denna demo är bättre för pH-elektroden än att visa med mjölk.

Karbonat kan reagera med vatten till vätekarbonat, som i lätt sur lösning bildar koldioxid och vatten. Men vatten kan också lösa en del koldioxid (mer ju kallare vattnet är), och bilda vätekarbonat eller t.o.m. karbonat om lösningen är tillräckligt basisk.

 

 

Material

 • 1 mol/dm3 HCl
 • 1 mol/dm3 NaOH
 • NaHCO3
 • pH-meter eller BTB
 • Små bägare
 • Ev. termometer

Utförande

 1. Mät upp 100 cm3 vatten i en bägare. Mät pH (eller tillsätt BTB). Tillsätt en droppe 1 mol/dm3 HCl och mät pH värdet. Tillsätt några droppar HCl och mät pH igen. Tillsätt upp till 30 droppar. Om du har BTB i bägaren tillsätter du HCl tills du får en färgförändring.
 2. Gör om samma procedur med 1 mol/dm3 NaOH istället för syran.
 3. Sätt nu ca en tsk Na-vätekarbonat i en ny bägare med 100 cm3 vatten och rör om. Tillsätt BTB och gör om försöket med syra.
 4. Diskutera vad som händer i världshaven om de värms upp. Kan det påverka livsmöjligheterna för organismer i haven?

Rita en graf över pH förändringen med syra resp. bas, med och utan Na-vätekarbonat buffring.

Stöd för riskbedömning

Saltsyra, 1 mol/dm3 HCl: ej märkningspliktig

Natriumhydroxid, 1 mol/dm3 NaOH: Frätande, Fara, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P260.P264, P280, P304+P340, P310, P321, 363, P405. P501

Natriumvätekarbonat, NaHCO3: ej märkespliktigt

BTB: Ej märkespliktigt

Denna laboration/demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Biokemi/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer