Citratbuffert

0,1 mol/dm3 pH 1,2 - 4,8
X cm3 0,1 mol/dm3 HCl + 0,1 mol/dm3 Na-citrat till 100 cm3

pH 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
X 85,4 71,1 62,0 54,7 48,1 42,4 36,4 30,4 24,0 17,9 12,0

Väg upp 29,4 g Na-citrat x 2 H2O till 1000 cm3

Acetatbuffert

0,1 mol/dm3 pH 3,6 - 5,6
X cm3 0,2 mol/dm3 ättiksyra + 0,2 mol/dm3 Na-acetat till 100 cm3 + 100 cm3 vatten

pH 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6
X 92,6 88,0 82,0 73,6 61,0 51,0 40,0 29,6 21,0 17,6 9,6

Väg upp till 0,2 mol/dm3: 27,22 g Na-acetat x 3 H2O eller 16,41 g Na- acetat per 1000 cm3
Ättiksyra: späd 11,55 cm3 isättika till 1000 cm3

Fosfatbuffert

0,1 mol/dm3 pH 5,7 -8,0
X cm3 0,2 mol/dm3 Na2PO4 + 0,2 mol/dm3 NaH2PO4 till 100 cm3 + 100 cm3 vatten

pH 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8
X 6,5 8,0 10,0 12,3 15,0 18,5 22,5 26,5 31,5 37,5 43,5 49,0

 

pH 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0
X 55,0 61,0 67,0 72,0 77,0 81,0 84,0 87,0 87,0 91,5 93,0 94,7

Väg upp till 0,2 mol/dm3: Na2PO4 35,6 g Na2PO4 x 2 H2O eller 71,64 g Na2PO2  x 12 H2O per 1000 cm3
Väg upp till 0,2 mol/dm3 NaH2PO4: 37,6 g  NaH2PO4 x H2O per 1000 cm3

Tris

0,05 mol/dm3 pH 7,2 -9,0
50 cm3 0,2 mol/dm3 trishydroximetylaminometan +  X 0,2 mol/dm3 HCl till 100 cm3 + 200 cm3 vatten

pH 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0
X 44,2 41,4 38,4 32,5 26,8 21,9 16,5 12,2 8,1 5,0

 

Väg upp 24,23 g per 1000 cm3 för att få 0,2 mol/dm3 trishydroximetylaminometan

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Laborationer