Demonstration

Kan trycket påverka flytförmågan?

Om demonstrationen

Alla stadier. Enkel att utföra. Man måste prova sig fram till rätt dropprör och gumminapp eller ketchupförpackning.

Tid

2 minuter

Risker vid experimentet

Cartesisk Dykare
Cartesisk Dykare

Demonstrationen anses vara riskfri

Utförande

  1. Tillverka en ”dykare” av ett dropprör och en gumminapp eller tag en engångsförpackning av ketchup. (Kan fås på hamburgerrestauranger)
  2. Fyll en PET-flaska helt med vatten och stoppa ner dykaren.
  3.  Justera dykarens massa genom att suga in viss mängd vatten.
  4. Genom att klämma på plastflaskan kan man åstadkomma att dykaren sjunker respektive stiger.                    

Förklaring

Vid tryck på flaskan ökar gastrycket droppröret (minskar i volym). Detta tvingar mer vatten in i dykaren, som då blir tyngre och sjunker.

Övrigt

Idén från Stig Olsson, Lund

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Luft
  • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/Källkritik
  • F-3/ Material och ämnen/ Luft
  • F-3/ Material och ämnen/ Vatten