Inledning

Allteftersom nya grundämnen upptäcktes på 1700-talet och framåt och dess atommassor bestämdes uppkom ett behov att systematisera grundämnena. Man upptäckte att vissa hade likartade egenskaper och att det förekom en periodicitet. Därför var det flera personer som försökte ordna grundämnena med olika framgång.

På Rudbeckskolan finns sedan mycket länge ett gammalt periodiskt system, se bild 1 och TABELL 1. Den här uppgiften går ut på att jämföra vad man visste om olika grundämnen och deras egenskaper vid olika tidpunkter i historien och utifrån det ta reda på vilket år detta periodiska system är konstruerat.

Uppgift

Studera vilka grundämnen som finns med i Rudbecksgymnasiets periodiska system i förhållande till ett modernt periodiskt system. Undersök när grundämnena som saknas upptäcktes. Finns alla ämnesgrupper med? Om inte vad kan det vara för metod som inte fanns tillgänglig när detta periodiska system skapades?

Bakgrundsinformation

Tidpunkt för upptäckt av grundämnena    

År 1700 kände man till 15 st grundämnen Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Pt, Hg, P, Sn, Pb, As, Sb, S, C. I Mercks periodiska system, kan du välja ”discovery” och enkelt få reda på vilka grundämnen som var upptäckta vid ett visst årtal.

Upptäckter som bidragit till utvecklingen av periodiska systemet
1803 John Dalton som presenterade en atommodell i början av 1800-talet gjorde ett första försök till periodiskt system (LÄNK). Som du ser hade man mätt atommassorna, men hade gammaldags symboler för grundämnena.
1862 Alexandre Emile Beguyer de Chancourtois (1820-1886) presenterade en tellurskruv (LÄNK). Han utgick från syre som har atommassan 16, och ordnade grundämnena i 16 enheter.
1864 Sist så har en kemist som hette Lothar Meyer (1830-1895) också gjort ett periodiskt system, som publicerades år 1864 (LÄNK).
1665 John Newlands ordnade grundämnena i oktaver, som i musiken. Han var den förste som använde begreppet perioder. Det fanns luckor i hans oktaver (LÄNK).
1869 1871 Dmitri Mendelejev (1834-1907) lyckades med var att förutsäga tre grundämnen som ännu ej var funna. Han angav dessa hypotetiska grundämnen med atommassor på 44, 68 och 72. Det visade sig stämma med hans förutsägelser (45,70, 72) och därmed fick hans periodiska system ett stort genomslag. Grundämnena kallade han eka. De heter numera Sc, Ga, Ge. Han föreslog två olika varianter av periodiska system (LÄNK1 och LÄNK2).

 

Övrigt

Ulrika Wedding, Rudbecksgymnasiet i Örebro, författade övningen med inspirerad av de föreläsningar som Mats Jonsson och Gunnar Svensson gav under distanskursen ”Grundämnenas upptäckt”, på Stockholms universitet 2021.

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet