Material

Ljus med fot, metallnät, tändstickor, två degeltänger. Istället för metallnät kan man använda koppartråd virat till en kon.

Risker

Man ska alltid vara försiktigt med eld. En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren, använd gärna Riskbedömningsunderlag-Davys gruvlampa-191211 (868 Kb)

Utförande

  1. Håll med hjälp av en degeltång ett nät över lågan. Håll i andra handen en degeltång med en bit av ett filterpapper. Sänk ner pappret mot nätet. Fattar filterpapperet eld?
  2. Tag bort nätet men rör inte filterpapperet. Var försiktig med elden! Vilken effekt hade nätet?

Teori

I Försöket går lågan inte över nätet. Det ser ut som att lågan slocknar men tänds så fort nätet höjs (tillräckligt fort, det finns en gräns!). Nätet absorberar värme och kyler ner filterpapperet under antändningstemperaturen.

Förklaringen till att Davys säkerhetslampa fungerar är att metallnätet leder bort värmen och förhindrar fortsatt brand. För att något ska brinna krävs ju syre, värme och något brännbart. Metangas eller gasol runt en lampa med metallnät antänds inte av lampan.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 4-6/Säkerhet/Säkerhetslaborationer
  • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
  • Gymnasiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer