Demonstration

Visa hur dialys fungerar med ägg i saltlösning och i vatten

Tid

Förberedelsetid + 5 min

Material

 • Två ägg
 • Utspädd saltsyra (1 M eller svagare)
 • Två glasskålar

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Lägg två ägg i skålen och tillsätt saltsyra så att äggen täcks.
 2. Äggskalen löser upp sig och några proteiner denatureras
 3. När äggskalen lösts upp häller du försiktigt av vätskan.
 4. Flytta försiktigt över den ena ägget till den andra glasskålen.
 5. Täck det ena ägget med rent vatten och det andra ägget med saltlösning, 5-10%
 6. Be eleverna ha en hypotes om vad som sker med de båda äggen?
 7. Nästa gång visa upp äggen!

Resultat

Ägget i vatten har svällt upp och tagit upp vatten för att jämna ut osmotiska trycket

Det andra har krympt. Vatten avgår.

Stöd för riskbedömning

Saltsyra, 1M: Frätande, Varning, H290

Natriumklorid: Ej märkespliktigt

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Biokemi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten