Demonstation

Klassisk demonstration på elektrolys

Tid

10 minuter

Teori

Humphry Davy var en av de kemister, som tidigt utnyttjade elektrolys för att därigenom förstå sambandet mellan elektrisk energi och kemisk energi. Han framställde år 1807 kalium för första gången. Man kan tänka sig att han bl.a. gjorde följande försök.

Material

  • Natriumklorid
  • Stora järnspikar

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Förklaring
 

 

Elektrolys av vattenlösning av natriumklorid mellan elektroder av järnspik

Elektrolys av vattenlösning av natriumklorid mellan elektroder av järnspik

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrolysschema

Elektrodreaktion
2H2O  + 2e- → H2 + 2OH-       Fe → Fe2+  + 2e-

Därefter
Fe2+  +  2OH→ Fe(OH)2 järn(II)hydroxid

Spontan reaktion
4Fe(OH)2 + O2  → 4FeOOH + 2H2

Stöd för riskbedömning

NaCl: Ej märkespliktigt

Järnhydroxid och FeOOH järn(III)oxidhydroxid: Faktaunderlaget otillräckligt

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Histroiska tablåer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Samhälle och historia