Demonstation

Sönderdelning av vatten och bildandet av perfekt knallgas.

Tid

10 minuter

Risker vid experimentet

Vätgas är explosivt. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Bygg en apparat enligt bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1-ml plastpipett, Klipp av pipen, så att ca 0,5 cm återstår.
  2. Blomstertråd (metall) (2 st) Tag bort eventuell rost med smärgelduk. Tryck blomstertrådarna igenom pipetten. Böj blomstertrådarna i rät vinkel.
  3. Vänd pipetten upp och ner och fyll den med natriumsulfat ( 1–M) med hjälp av en annan pipett
  4. Sätt en skål (t.ex. en petriskål) under pipettens mynning (lösningen kommer att tryckas ut på grund av gasbildning).
  5. Anslut apparaten till 9V likström (batteri eller spänningsaggregat). Elektrolysen sätter igång omedelbart. Väte och syre bildas i förhållandet  2:1 och ger en perfekt knallgasblandning.
  6. Vid avslutad elektrolys och pipetten är fylld av knallgas, sprutas gasinnehållet mot en låga och ger en perfekt knallgasexplosion

Förklaring

Vid katoden:

 

 


Vid anoden:

 

 

(Egentligen är det järn, som reagerar enligt, men den andra reaktionen dominerar).

Resultat:      


 

Stöd för riskbedömning

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Syrgas: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer