Bild 1: Det periodiska systemet. Källa: Wikimedia commons

Material

Skrivmaterial och för inplastning.

Eventuellt kan man förbereda egna kort kopierade på OH-plast för att använda vid redovisning samt vid fortsatta diskussioner.

 

Genomförande

Bild 2: En atommodell
  1. Till att börja med får kort med atommodeller. Det kan vara lagom att använda de 20 första grundämnenas elektronstrukturer. På korten är elektronerna placerade i K, L, M och N-skal vilka ritas som koncentriska ringar och antalet protoner som positiv laddning, se bild 2. På baksidan av korten kan man skriva in grundämnets namn.
  2. Läraren ber eleverna ordna grundämnena i något system enligt eget omdöme.
  3. Det enklaste är förstås att sätta korten i en rad 1-20 enligt antal elektroner (eller protoner) eller enligt antal skal. Men snart märker nog någon att det går också att ordna dem efter hur många elektroner det finns i det yttersta skalet.  Och då kan man börja jämföra med periodiska systemet.
  4. Modellen har naturligtvis begränsningar, som alla modeller. Vad man tar upp i olika fall beror på hur långt eleverna kommit. Det går t.ex. att sätta olika figurer för s- respektive p-elektroner om man vill, men det är inte alls nödvändigt. Det hela kan bli säkert bli rätt avancerat.
  5. Hur som helst inser eleverna att det faktiskt är fråga om ett system. Historiskt sett, utgick man från ämnenas egenskaper när systemet uppställdes, vilket kan vara intressant att diskutera. Efter hur många elektroner det finns i det yttersta skalet. 

Övrigt

Idé av Sofie Stenlund, grundskollärare med inriktning 4-9 Ma/NO på Fjällenskolan i Järfälla kommun.

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet