Material

95 % etanol eller T-Röd samt en PET – flaska, 1,5 dm3. Välj en tjockare returflaska med rak sida, inte svängd som en ”coca-cola”-flaska.

Utförande

  1. Häll några cm3 etanol i en tom PET-flaska, skruva på korken och skaka om.
  2. Håll flaskan upp och ner ett tag så att all vätska rinner ner till korken.
  3. Töm flaskan helt och skruva på korken igen. Detta måste göras snabbt så att inte etanolångorna försvinner.
  4. Placera flaskan på ett fast underlag.
  5. Öppna korken och för snabbt en brinnande tändsticka till flaskmynningen från sidan.

Till läraren

Riskbedömning

Det är en häftig reaktion som kräver att man över i förväg. En fullständig riskbedömning görs av undervisande lärare. Utgå gärna ifrån Riskbedömningsunderlag-Etanol i PET-191211 (876 Kb)

Resultat

Etanolångorna antänds med ett visslande, tjutande ljud och en hög eldkvast bildas.

Brännbarhet

I tabellen nedan finns ett antal lösningsmedel och intervaller för när de är brännbara. 

Brännbarhetsgränser för några olika ämnen
  Undre volym% Övre volym%
Aceton 4 12
Bensin 2 9
Etanol 3 19
Gasol 4 11
Koloxid 12 72
Metan 8 15
Vätgas 5 72

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • 7-9/Kemin i naturen/=rganisk kemi/Demonstrationer
  • 7-9/Säkerhet/Säkerhetslaborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/Materia/Organisk kemi/Demonstrationer
  • Gymnasiet/Säkerhet/Säkerhetslaborationer