Inledning

Den här laborationen handlar om densitet.

Bild: Pixabay

Material

Tre korkar av samma storlek i olika material, tre bägare med vatten, T-röd (etanol) samt mättad saltlösning.

Utförande

  1. Häll vatten i första bägaren, T-röd i den andra och saltlösningen i den tredje.
  2. Lägg den första korken först i bägaren med T-röd. Skölj av den och lägg den därefter i bägaren med vatten. Skölj igen och lägg den slutligen i bägaren med den mättade saltlösningen.
  3. Studera och beskriv med vilken hastighet korken faller/svävar samt var korken lägger sig.
  4. Upprepa punkterna 2-3 med de andra korkarna.

 

Till läraren

Underlag för riskbedömning

Tänk på att etanol luktar starkt och är brandfarligt. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Saltlösningen

Blanda så mycket salt (NaCl) du kan i vatten, eventuellt genom att lösa upp. Låt saltet sjunka till botten och häll av den genomskinliga lösningen.

Teori

Etanol har den lägsta densiteten, sedan vatten och sist det salta vattnet.

Beräkna korkarnas densitet

Som extrauppgift kan eleverna få beräkna korkarnas densitet. För denna uppgift behövs våg och mätcylinder.
Formeln för densitet räknar du ut med ρ = mv, där m = massa och v = volym.
1.    Fundera först ut vilken kork du tror har störst/minst densitet?
2.    Väg korkarna och mät volymen på korkarna (i en tillräckligt stor mätcylinder).

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida

  • F-3/ Material och ämnen/ Separation
  • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Separation
  • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar