Grundämnen

Allt runtomkring oss är uppbyggt av pyttesmå atomer av olika sorter. Det finns totalt 118 olika sorters atomer och varje sort är ett eget grundämne. Istället för att skriva ut hela namnet brukar man använda ett nummer och ett tecken på en eller två bokstäver. Den lättaste och minsta sorten väte har atomnumret 1 och tecknet H, eftersom det heter hydrogenium på latin. Näst lättaste ämnet helium har atomnumret 2 och tecknet He. Du hittar hela listan här.

Periodiska systemet är som en karta över alla de 118 grundämnena. På nästa blad hittar du ett tomt periodiskt system. Din uppgift är att färglägga det och här får du lite förslag på grundämnen som kan ha samma färger.

Gaser

H, He, N, O, F, Ne, Cl, Ar, Kr, Xe och Rn är gaser vid rumstemperatur.

Vätskor

Hg och Br är vätskor vid rumstemperatur.

Fasta icke-metaller

B, C, Si, P, S, As, Se, Te, I och At är fasta ämnen men inte metaller.

Konstgjorda grundämnen

Grundämnena som har atomnummer 94-118 har aldrig hittats i naturen utan bara framställts i laboratorier. (113, 115, 117 och 118 fick sina namn först 2016.)

Naturliga metaller

Resten av grundämnena finns naturligt på jorden, även om vissa av dem är väldigt ovanliga. De är metaller, vilket innebär att de leder värme, elektricitet och glänser. 

Grundämnen som kan finnas i mobilen[1]

Eftersom alla rutor redan är ifyllda kan du antingen mål över på något sätt eller be om ett nytt periodiskt system för att markera ”mobilgrundämnena”.

Metaller: In, Sn, Al, K, Y, La, Tb, Pr, Eu, Dy, Gd, Li, Co, Cu, Ag, Au, Ta, Nd, Sb, As, Pb, Mg och Ni.

Icke-metaller: O, Si, P, Ga, Br och C

[1] https://www.compoundchem.com/2014/02/

 

 

Till Pedagogen

Låt eleverna jämför ditt ifyllda Periodiska system med något annat, t.ex. IKEM:s plansch. Vilka skillnader finns? Vad kan de bero på?
Frågor att arbeta vidare med

  1. Är det något grundämne som du känner till?
  2. Vilka egenskaper har grundämnena? Välj några och ta reda på mer. Exempelvis kan Appen ”Fickfakta kemi” från Svenska kemisamfundet användas. Den är gratis finns tillgänglig för både Iphone och Android.

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenans egenskaper
  • F-3/ Material och ämnen/ Materialens användning och kretslopp