Laborationen finns beskriven i den här artikeln.

Material

Kalciumhydroxid, bikarbonat och citronsyra, glas, kaffefilter, sked, zip-påse (3 liter), 2 påsklämmor, samt följande fyra mått.

Mått Kryddmått Tesked Matsked Deciliter
Förkortning krm tsk msk dl
Volym 1 ml 5 ml 15 ml 100 ml

 

Bild 1 - kaffefilter i glas

Genomförande

 

Del I - Tillverka kalkvatten

 1. Blanda 1 krm kalciumhydroxid och 1 dl vatten.
 2. Rör om ordentligt.
 3. Placera ett kaffefilter i ett glas (Bild 1).
 4. Filtrera kalciumhydroxidlösningen.
 5. Upprepa filtreringen och sedan är kalkvattnet färdigt.

Del II - tillverka koldioxid

 1. Häll 3 msk kalkvatten i zip-påsens ena nedre hörn, vrid om ett varv och sätt dit en påsklämma (Bild 2). Kontrollera att det inte läcker
 2. Bild 2 - Kalkvatten i zip-påse
  Lägg 1 krm citronsyra och 0,5 tsk bikarbonat i zip-påsens andra nedre hörn, vrid om ett varv och sätt dit den andra påsklämman.
 3. Häll i 3 msk vatten i zip-påsen, pressa ut all luft och stäng den.
 4. Öppna klämman mellan vattnet och bikarbonat/citronsyra-blandningen.
 5. Nu bildas koldioxid i påsen. Vänta några minuter tills bubblandet avtar.
 6. Tippa ned lösningen av citronsyra och bikarbonat i det tomma hörnet av påsen, vrid om och stäng med en pås-klämma.
 7. Nu har påsen tre avgränsade delar; en med kalkvatten, en med koldioxid och en med en vattenlösning av citronsyra/bikarbonat.

Del III - fånga koldioxid

Öppna klämman mellan kalkvattnet och koldioxiden. Skaka om och se vad som händer.

Till läraren

En filmad instruktion: LÄNK

Underlag för riskbedömning

Kalciumhydroxiden och citronsyran ska i pulverform behandlas med försiktighet. Ingen av lösningarna som används i laborationen är märkningspliktiga, men iakttag försiktighet och använd skyddsglasögon.

Förslag på frågor

 • Bild 3 - Koldioxid i kalkvatten
  Vad händer vid filtreringen?
 • Vad händer när koldioxiden tillverkas? Det blir kallt och eventuellt kan alla få känna på påsen.
 • Hur fångas koldioxiden i del III?

Väntat resultat

En utfällning av kalciumkarbonat bildas enligt följande reaktion. Det syns först som ”slöjor” vilka efter ett tag tätnar och ger en mjölkaktig lösning (Bild 3). Detta beror på följande reaktion:

CO2 (gas) + Ca(OH)2 (vattenlösning) →   CaCO3 (fast)  + H2O

Obs. Det syns inte tydligt att volymen koldioxid minskar, trots att man kan förvänta sig det. Kanske om man tar mer kalkvatten.

 

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 4-6/Kemin i vardagen och samhället/Materialens kretslopp

 • 4-6/Kemin i naturen/Reaktioner

 • 7-9/Kemin i vardagen och samhället/Återvinning

 • 7-9/Kemin i naturen/Miljö

 • 7-9/Kemins metoder och arbetssätt/Analysmetoder

 • Gymnasiet/Kemi 1/Reaktioner/Fällningar/Laborationer