Demonstration

Visa att färg kan ”försvinna” då koldioxid tas upp.

Teori

Reaktionen är ett exempel på neutralisation och kan anknytas till indikatorer. Anknyter även till koldioxiden i luften.

Material

 • 1 mol/dm3 natriumhydroxid
 • Liten mängd tymolftalein (ev fenolftalein)
 • Liten sprutflaska
 • Etanol
 • Bägare

Risker vid experimentet

Natriumhydroxid är frätande. Var försiktig vid användningen av ”bläcket” mot personer så att inget kommer i ögonen Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Lös upp en liten spatelspets tymolftalein i 1 cm3 etanol.
 2. Tag 20 cm3 vatten i en bägare och tillsätt 5-10 droppar 1 mol/dm3 natriumhydroxid. pH bör vara omkring 10.
 3. Tillsätt indikatorlösningen (1). Det blir blått. Häll bläcket i en sprutflaska
 4. Testa ”bläcket” genom att och spruta lite på vitt tyg (t.ex. labbrocken). Efter en stund försvinner den blå färgen. Eller blås med ett sugrör på fläcken!
 5. (Om man istället för tymolftalein tar ganska mycket fenolftalein får man en rosa färg. Det kan kallas för ”drakblod”.)

Efter en stund försvinner den blå färgen. Natriumhydroxiden neutraliseras av koldioxid. När bläcket har blivit ca pH 9 ändrar indikatorn färg till färglöst och det ser ut som bläcket försvunnit. Om man tillsätter mer bas tar det längre tid innan färgen försvinner. 10 droppar i receptet ovan tar ganska lång tid!

Var dock noga på att lösningen inte blir för basisk, då det kan förstöra kläderna!

Osynligt bläck
Om man skriver med försvinnande bläck på ett papper, försvinner färgen snart. Framkalla sedan skriften med en bomull- eller papperstuss som fuktats med 2 mol/dm3 natriumhydroxid. Färgen kommer tillbaka och sitter sedan kvar.

Stöd för riskbedömning

Natriumhydroxid: Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338
Tymolftalein: Ej märkespliktigt
Fenolftalein: Hälsoskadligt, Varning, H351 och P201, P202, P281, P405
Etanol: Brännbart, Fara, H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer