Demonstration

Visa att dofter kan påverkas av pH

Material

Burkar med lock, lök, vaniljstång, fisk (gärna strömming) saltsyra (0,1 M), natriumhydroxidlösning (0,1 M) och destillerat vatten (eller avjonat)

Riskbedömning

Laborationen anses riskfri

Utförande

  1. Riven lök placeras dem i varsin burk med destillerat vatten, natriumhydroxid och saltsyra. Lukta på innehållet i burkarna. Låt burkar gå runt i salen.
  2. Lukta även på burkarna som innehåller bitar av en vaniljstång och de som innehåller fisk.
  3. Hur luktar innehållet i burkarna?

Fundera på varför har man gärna citron på fisk?

Resultat

I löken finns sura ämnen. Dessa neutraliseras av natriumhydroxiden och doften försvinner.
När fisk bryts ner bildas aminer. Dessa luktar! Men om man häller citron (surt) på bildas ett luktlöst salt.

Extra
Testa även vanilj eller vanillin med syra och bas.

Stöd för riskbedömning

Saltsyra (0,1 M): Frätande, Varning, H290

Natriumhydroxidlösning (0,1 M): Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P301+P330+P331, P305+ P351+ P338, P309+ P310

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper