Grupparbete

Använd alla dina sinnen för att lista ut hur det hänger ihop. Förstå det vi inte kan se.

Om grupparbetet

Kräver förarbete av läraren.

Tid

30 minuter

Instruktion

 1. Du får två identiska filmburkar (med samma bokstav på locket), vilka vardera innehåller 6 tandpetare och ett okänt antal brickor. Brickorna hänger på en eller flera tandpetare.
  Filmburkarna får inte öppnas.
 2. Använd först endast en av burkarna.
 3. Hur många brickor finns i filmburken?
  • Väg den okända burken.
  • Väg en tom burk inklusive tandpetare men utan brickor.
  • Väg en ensam bricka.
  • Visa beräkningsgången med förklaringsrubriker!
 4. Utan att öppna filmburken ska man bestämma hur det ser ut inuti burken. En bricka kan sitta runt en eller två av tandpetarna eller vara lös i burken.
  • Finns det någon lös bricka (som inte sitter runt någon tandpetare)? Skaka och lyssna.
  • Drag successivt ut tandpetarna i logisk ordning och lyssna, om någon bricka faller av.
  • Redovisa resultatet för de olika tandpetarna!
 5. Nu har man en första uppfattning om var brickorna finns, men…
  En bricka kan faktiskt sitta runt två korsande tandpetare.
  Använd den andra filmburken för att ta reda på detta.
  Notera slutresultatet!

Till läraren

Facit

 

Om våg saknas eller tiden inte tillåter vägning, kan man meddela följande:

Massa av burk + 6 tandpetare (g):      6,30

Massa av en bricka (g):                      0,70

Massa av försöksburk

  Massa (g)
A 9,10
B 8,40
C 9,80
D 7,70
E 8,40
F 9,10
G 8,40
H 8,40
I 7,70
J 9,10
K 8,40
L 8,40
M 9,80
N 7,70
O 8,40
P 8,40

 

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Atomer elektroner och kärnpartiklar/ Laborationer