Demonstration

Visa på fluorescens

Tid

1 min

Även ämnen i naturen är fluorescerande, de sänder ut ett fluorescerandeljus när de belyses med UV–ljus.

Material

  • En flaska Grape Tonic/Tonic water, observera den måste innehålla kinin
  • UV-lampa
  • NaCl för ”quenching”(släckning av fluorescensen)

Risker vid experimentet

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare

Utförande

Placera flaskan mörkt eller åtminstone dunkelt. Tänd UV-lampan. Hur ser innehållet i flaskan ut?

Vad är det i Grape Tonic som fluorescerar?

Kinin utvinns ur bark från kinaträdet och används bl.a. som läkemedel mot malaria.

Ta två provrör och fyll båda till hälften med tonic vatten. Tillsätt NaCl till det ena röret, och se på dem under UV-lampa. Vad kan ha hänt, tror du?

Förklaring

Kinin
Kinin

Fluorescensen är emission av ljus då kininmolekylen absorberat UV-ljus, och avger delar av det i en annan våglängd.

Quenching (släckning) avser ett fenomen där fluorescensens intensitet minskar. Det kan bero på olika mekanismer som reaktioner med andra molekyler i det exiterade tillståndet, energiövergångar, komplex-bildning och kollisionsquenching. Quenchingen är ofta tryck- och temperaturberoende.

Vanliga ämnen som ger upphov till den. är syre, jodid-joner och akrylamin.  Klorid-joner är kända för att släcka kininets fluorescens, vilket lätt kan kontrolleras genom tillsatsen avkoksalt till tonic vatten.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer 
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Kemisk bindning/ Demonstrationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
  • 4-6/ Kemin och världsbilden/ Magi och vetenskap