När syror löses i vatten avger de vissa specifika väteatomer i form av vätejoner, vilka bildar oxoniumjoner (H3O+) i vatten och gör lösningen sur.
H+ + H2O  → H3O+
I organiska syror är det oftast vätejoner från karboxylgrupper som avges. Syror kan avge en eller flera vätejoner per molekyl beroende av syramolekylens struktur.

Material

Citronsyra, askorbinsyra, vinsyra, ättiksyra och natriumkarbonat, (samtliga 0,1 mol/dm3) samt rödkål (eller annan indikator).

Provplatta med 24 brunnar, vitt (inplastat) papper, 8 graderade plastpipetter (1 cm3), 5 bägare, märkpenna och något att röra om med.

Testa indikatorn

Ställ provplattan på det inplastade pappret och numrera brunnarna.

  • Häll 0,5 cm3 citronsyra i en brunnarna på provplattan. Tillsätt 1 droppe av indikatorn och notera färgen.
  • Häll 0,5 cm3 natriumkarbonat och 1 droppe i en annan brunn på provplattan. Notera färgen.

Genomförande - droppvis titrering

Huvuduppgiften handlar om att titrera dina syror med natriumkarbonat.

  1. Börja med att hälla 0,5 cm3 citronsyra i en av brunnarna i provplattan.
  2. Tillsätt 1 droppe indikatorlösning till samma brunn och rör om.
  3. Tillsätt droppvis natriumkarbonatlösning till samma brunn tills lösningen ändrar färg. Rör om mellan varje tillsats. Skriv upp antalet droppar.
  4. Redovisa iakttagelser, resultat och slutsatser skriftligt. Upprepa försöket med vinsyra, askorbinsyra och ättiksyra.

Jämför resultaten från försöken med de olika syrorna och försök att beskriva skillnaderna. Vad kan de bero på?

Till läraren

Väntat resultat

Citronsyra är treprotonig (3 karboxylgrupper)och borde kräva störst volym av basen för att neutraliseras. Vinsyran är tvåprotonig (2 karboxylgrupper). Askorbinsyran ger bara ifrån sig en proton och ger ungefär samma resultat som ättiksyra (1 karboxylgrupp).

Beredning av lösningar

Riskbedömningsunderlag-fyra svaga syror (932 Kb)

Om laborationen genomförs som hemlabb eller om ni inte har tillgång till vågar så kan man enligt nedanstående tabell bereda lösningar från syror och baser i pulverfom med ungefärliga koncentrationer. (Man ska ta knappt 1 krm av citronsyra och askorbinsyra och drygt 0,5 krm vinsyra.)

En ättiksyralösning ~ 0,1 mol/dm3 fås om 1 tsk 12-%ig ättiksyra (~2 mol/dm3) blandas med 1 dl vatten.
1 krm = 1 cm3, 1 tsk = 5 cm3, 1 msk = 15 cm3, 1 dl = 100 cm3
Observera att riskbedömningen i så fall blir annorlunda, se riskbedömningsunderlaget.

Övrigt

Den här laborationen är en något förkortad variant av kemidelen i det laborativa EUSO-provet 2021, som genomfördes digitalt. Tävlingsvarianten finns längst ner på sidan. LÄNK TILL FILMAD INTRODUKTION.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Laborationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Laborationer