Demonstration

Tillverka ett galvaniskt element som kan driva en fläkt (eller annat)

Tid

5 minuter + förberedelsetid

Teori

En elektrisk ström erhålles mellan två metaller (ädel och oädel). Strömmer får en liten fläkt att gå runt.

Material

  • Elektroder av magnesium och silver
  • Elektrolyt av 1M saltsyra
  • Motor med fläktblad
  • Bägare
  • Elsladdar
  • Krokodilklämmor

Risker vid experimentet

Saltsyra är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning görs av undervisande lärare.

Elektroder: Dubbeltvinnat magnesiumband, Silverstav
Elektrolyt: 1-M  saltsyra

Förklaring

Elektrodförlopp
Minuspol: Mg → Mg2+ + 2e-

Pluspol: 2H3O+ + 2e- → H2 + H2O

Strömdrivande process

Mg + 2H3O+ → Mg2++ H2

Stöd för riskbedömning

Magnesium: Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231+ P232, P280

Magnesiumklorid: Ej märkespliktigt

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Saltsyra 1M: Frätande, Varning, H290

Saltsyra konc: Frätande, Utropstecken, Varning H290,H314, H335 och P261, P280, P305+P351+P338, P310

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer 
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling