Demonstration

Historiskt klassiskt galvaniskt element

I detta galvaniska element (Daniells element) blir zink negativ pol

Material

 • 1 M kopparsulfat
 • 1 M zinksulfat
 • 1 M Kaliumklorid
  Galvaniskt element
  Galvaniskt element

   

Utförande

Bygg ett galvaniskt element enligt figuren

 1. Koppla hop anordningen. Vardera lösningen har koncentrationen 1,0 M.
 2. Elektroderna ska vara välputsade.
 3. Saltbryggan tillverkas av 1 M KCl i ett litet u-rör med glasull som stopp.
 4. Mät spänningen, som brukar bli 1,09 volt.

Cellschema

 

 

 

Förklaring

I ett galvaniskt element sker en spontan redox-reaktion.

Elektrodförlopp
Minuspol: Zn → Zn2n + 2e- 
Det ämne, som lättast avger elektroner.

Pluspol: Cu2+ + 2e- → Cu
Det ämne, som lättast upptar elektroner.

Totalförlopp: Zn + Cu2+ → Zn2n + Cu

Beräkning av spänning: Ems  =  E0+ - E0-
(pluspolens normalpotential minus minuspolens normalpotential)

Emk  = 0,34 - (-0,76) = 1,10 V

Stöd för riskbedömning

Koppar: Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280
Zink: Miljöfarligt, Brännbart, Fara, H250, H260, H410 och P210, P222, P223, P231+P232, P273, P280
Zinksulfat: Miljöfarligt, Frätande, Fara, H302, H318, H410 och P264, P270
Kaliumklorid: ej märkespliktigt

Miljöfarligt mycket brandfarligt R 50, 53 och S (2), 43, 46, 60, 61

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer