Uppgift

Vem kan kyla en läsk fortast och till lägst temperatur? Utmana dina elever!

Material

 • Pet-flaskor
 • Termometrar
 • Vatten
 • Disktrasor
 • Annat material som eleverna vill ha

Risker med experimentet

Inga

Utförande

 1. Fyll en pet-flaska med vatten. Mät temperaturen.
 2. Blöt en disktrasa och lägg den om pet-flaskan.

Förklaring

När vattnet avdunstas tas värme från omgivningen (pet-flaskan). Avdunstning är en endoterm reaktion (kräver energi) och entropin (oordningen ökar).

Snabbare resultat: Blås på flaskan för att få bättre cirkulation. (snabbare avdunstning)

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemi i vardagen och samhäller/ Energi och hållbar utveckling
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Vatten och lösningar/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Demonstrationer
 • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi 
 • 4-6/ Kemi i naturen/ Vatten