En hypotes är ett kvalificerat antagande om verkligheten eller ett observerat samband.

En hypotes är det resultat man tror att man kommer få av en undersökning, observation eller experiment. En teori skall ligga som bakgrund för en hypotes. Vanligen brukar man använda ordet hypotes när man har formulerat ett påstående som man tänker sig att testa med någon utvald metod. Det är alltså lämpligt att hypotesen formuleras som ett "riktat" påstående som kan prövas med en denna metod.

I vetenskapliga sammanhang ställer man upp hypoteser för att teoretiskt förklara iakttagna fenomen, varefter hypotesens riktighet prövas genom ytterligare iakttagelser eller experiment.

Material

 • 4 kort per grupp
 • Märkpenna

Förberedelser

På ett (hårt) papper skrivs en bokstav (konsonant eller vokal) och på andra sidan på pappret skrivs en siffra (jämn eller ojämn). Gör detta på varje av 4 kort enligt följande:

 • Kort 1: E och 8
 • Kort 2: A och 5
 • Kort 3: H och 4
 • Kort 4: N och 7

Utförande

Informera klassen att du har 4 kort i handen! På varje kort finns en bokstav på ena sidan och en siffra på den andra sidan. Bokstaven kan antingen vara en konsonant (B, C, D, F, G osv.) eller en vokal (A, E, I osv.). Siffrorna kan vara jämna (2, 4, 6 och) eller udda (1, 3, 5, osv.). Det finns två vokaler, två konsonanter, två udda siffror och två jämna siffror skrivna. Dessa kan skrivas på 10 olika kombinationer, men bara 3 som kan styrka hypotesen (nedan).

Ställ hypotesen

Det måste finnas ett kort som har en vokal på ena sidan har ett jämt nummer på den andra sidan.

Fråga klassen

Hur många experiment (vända korten) måste göras för att bevisa eller förkasta hypotesen.

Samla in svar och resonemang från klassen.

Vänd på korten i följande ordning:

 1. Kort 4 (N och 7 Stämmer ej)
 2. Kort 3 (H och 4 Stämmer ej)
 3. Kort 1 (E och 8 Stämmer!)
 4. Kort 2 (A och 5 Stämmer ej)

Förklaring

Aktiviteten visar på hur forskare arbetar. De formulerar en hypotes, planerar en undersökning, utför experimentet för att testa hypotesen.
Några elever kanske påstår att man måste vända på alla kort. Diskutera att göra alla experiment kostar pengar och tid och att experimentet ska vara kostnads- och tidseffektiva.
Kan hypotesen bekräftas eller ogiltigförklarar med att vända på ett kort? Om detta enda kort motbevisar hypotesen så är det inte nödvändigt att vända på flera kort.
Två experiment (d.v.s. två vända kort) kommer troligen bli det bästa valet. Två konsonanter har nu visats sig och de två sista korten måste båda ha vokaler. En siffra har varit udda och den andra jämn.

Tre experiment (d.v.s. tre vända kort) kommer bara att bekräfta eller motbevisa hypotesen ytterligare en gång (för mycket). Fyra experiment blir alldeles för mycket.

Slutsats

Kort 1: Ett nödvändigt experiment som stöder hypotesen

Kort 2. Ett nödvändigt experiment som inte stöder hypotesen

Kort 3: Inte nödvändigt eftersom ett jämt nummer syns och hypotesen är förkastad

Kort 4: Detta kort är alltid irrelevant för hypotesen.

Övrigt

Idén kommer från Dr. H. Heikkinen, University Northern Colorado genom Dr David Katz.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemins karaktär och arbetssätt