Demonstration

Trevlig demo på färgförändringar pga redoxreaktioner

Om demonstrationen

Enkel att göra. Håll lösning A i en termos.

Tid

10 min

Risker vid experimentet

Natriumhydroxid och indigokarmin är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Material

Lösning A

 • 14 g  glukos i 700  vatten
 • 5 normala TermoGlas-skedar

Lösning B

 • 6 g NaOH i 200  vatten.
 • 1,5 TermoGlas-skedar

Indigokarmin  

 • 0,04 g
 • 3 mm av vanlig lab.-sked

Utförande

 1. Häll lösning A i en 1-liters-bägare och värm till 35℃.
  Eller tag varmvatten från kranen.
 2. Tillsätt indikatorn i 1-liters-bägaren. - (blir blå)
 3. Tillsätt lösning B. - (blir grön)
 4. Efter en kort stund slår färgen om - (röd → guldgul)
 5. Häll nu snabbt den guldgula lösningen från minst 60 cm höjd ner i en 2-liters-bägare. (blir grön igen)
 6. Om den gröna färgen bleknar, tillsätts mer indigokarmin.
 7. Nu kan man upprepa den sista delen av försöket och hälla från en 2-liters-bägare till en annan 2-liters-bägare och tillbaka.

Förklaring

Indigokarmin är grön i oxiderad form och gul i reducerad form. Glukos verkar reducerande.

Indigokarmin
Indigokarmin

 

 

 

 

Stöd för riskbedömning

Indigokarmin: Frätande, Fara, H302, H314 och P260, P264, P280, P405

Natriumhydroxid: Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338

Glukos: Ej märsespliktigt

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.

Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Fällningar/ Demonstrationer