Material

 • Is (gärna färgad med karamellfärg)
 • Etanol (rödsprit)
 • Olja
 • Vatten
 • 3 bägare

Utförande

Häll upp lika mängder vatten, etanol och olja i tre bägare. Lägg ner en isbit i varje. Registrera vad som händer. Diskutera en förklaring: Låt isen i oljan smälta. Vad händer?

Förklaring

Om isen flyter eller sjunker beror på vätskans densitet i förhållande till isens. I vatten flyter is, i etanol sjunker isen och i oljan ”svävar” den. När vatten smälter sjunker vattnet till botten.

 

Densitet: g/cm3

Vatten

1,00

Is

0,917

Etanol

0,79

Olja

0,85-0,99

 

Extra uppgift

Gör ett försök med tre korkar (en av kork, en av rött gummi och en i grå naturgummi, eller plastkork). Sätt ner dem i:

 1. Vatten
 2. Etanol
 3. Saltvatten

Korken kommer att flyta. Vad som händer med de andra beror på densiteten.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemin i naturen/ Vatten och lösningar/ Demonstrationer 
 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Vatten
 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar
 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Källkritik