Foto:
Tunga Creative Commons-
Kids flashcards

Inledning

I skolan använder man ofta jod för att påvisa stärkelse.
Kanske glömmer man att det finns otroligt många infallsvinklar i kemin, när det gäller stärkelse och jod.
Vad händer när vi tuggar maten, mer än att den mals sönder? I saliven finns bland annat amylas som sönderdelar stärkelse till enkla sockerarter. Detta kan man kan påvisa med jod för munvård.

 

 

Material

Jod, för munvård (nyodex), stärkelse, rena bägare på 50 och 100 ml och glasstav.


Utförande

1.    Späd joden enligt förpackningen.
2.    Blanda en sked stärkelse med ca 50 cm3 vatten i en ren bägare. Rör om.
3.    Häll upp 10 cm3 av stärkelselösningen i en ny ren bägare.
4.    Tillsätt den spädda joden droppvis till stärkelsen, så att stärkelsen får en blå nyans.
5.    Häll upp 5 cm3 av den färgade lösningen i en ny ren bägare.
       Skölj munnen med detta under 60 sekunder och spotta tillbaka lösningen så att man
       kan iaktta färgförändringen.
 

Underlag för riskbedömning

Jod <1mol/dm3 är ej märkespliktig
Behandla jod med askorbinsyra innan avfall
Jodlösningen får inte sväljas.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare
 

Till läraren

Stärkelse består av två polysackarider som är uppbyggda av glukos, amylos och amylopektin. Den karakteristiska blåsvarta färgen kommer från komplexet bestående av jod/jodid som ligger i centrum omslutet av amylos. Amylas hydrolyserar stärkelsen i flera steg (först blir det brunt) till slutprodukten glukos (färglös). Med hjälp av avfärgningsgraden kan man avgöra halten amylas i saliven.