Tvål: Pixabay


Inledning

Här beskrivs en tvållaboration som görs under mindre riskfyllda omständigheter. Tvålen är dock lika basisk och bör inte användas (eller tvättas mycket)
 

 

 

Material

Kokosfett, natriumhydroxid, bägare
 

Utförande

1.    Ta 25 g kokosfett i en bägare, eller liknande. Smält på låg värme.
2.    Väg upp 5 g NaOH (lut) och lös upp det i 14 ml kallt vatten
        Natrium är basiskt, glöm inte skyddsglasögon.
        En fullständig riskbedömning görs av läraren
3.    Värm båda lösningarna till ca 35-38 grader C.
4.    Häll försiktigt ner luten i en tunn stråle i fettlösningen, under omrörning. Se
        till att luten blandas in i fettet. Om den flyter ovanpå, vänta, med att hälla i  
        mer lut tills allt har löst sig.
5.    Fortsätt röra försiktigt tills det tjocknar så mycket att det blir tydliga spår om
        du lyfter omröraren och låter det droppa ner på ytan.
        Det kan bli grynigt till en början, men det försvinner när man fortsätter röra.
7.    Häll den varma lösningen i en plastlåda
8.    Sätt ev. på lock och låt stå orörd i 24 timmar, på ett varmt ställe. Det kan
       finnas olöst lut kvar så pröva tvålen vid rinnande vattenkran och/eller med
       skyddshandskar
9.    Först efter ca 2 veckor kan du räkna med att tvålen är färdig, dvs. icke
       frätande

Se www.shenet.se för mer information om bl.a. tvålar

 

Till läraren, underlag för riskbedömning

Natriumhydroxid: Fara, frätande, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P260.P264, P280, P304+P340, P310, P321, P363, P405. P501.

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/Materia/Organisk kemi/Laborationer