Inledning

I utandningsluft finns koldioxid som är en rest av cellandning.
Koldioxid kan neutralisera basiska lösningar.

Material

50 ml bägare, vitt tygstycke, pipett, fenolftaleinlösning, natriumkarbonat och sugrör

Underlag för riskbedömning

Fenolftalein är irriterande för hud, andningsorgan och ögon.
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

1.    Lös en knivsudd natriumkarbonat i ca 10 cm3 vatten
2.    Tillsätt fenolftaleinlösning droppvis tills det att lösningen blir rosa.
3.    Med en pipett droppas en droppe av lösningen på det vita tyget
4.    Blås med hjälp av ett sugrör på fläcken, observera vad som händer.

Till läraren

Den rosa fläcken försvinner när karbonatlösningen neutraliseras av koldioxid.
Fenolftaleinlösning <1% Ej märkespliktig
Fenolftalein är ett utfasningsämnen. Fenolftalein över 1% är ett CMR-ämne och står på kandidatlistan. Samla in allt avfall.
Natriumkarbonat 1M Ej märkespliktigt
 

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kursövergripande
  • 7-9/ Kursövergripande