Uppgift

Kan du få rumstempererat vatten att koka i en spruta?

Utförande

Fyll sprutan med ljummet vatten. Täpp till mynningen med proppen. Dra ut pistongen så att det bildas undertryck i sprutan. Vattnet börjar koka (bubbla).

Förklaring

Att kokpunkten för vatten är 100℃ vet alla, men det gäller bara vid normalt tryck. 760 nm Hg eller 1.013 hPa. Vid undertryck kokar vatten tidigare och vid övertryck kokar vatten vid över 100℃. Detta används i en tryckkokare.

På Mont Everest skulle vattnet koka innan långt innan 100℃

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1 /Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer 
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Faser och fasövergångar/ Demonstrationer
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Atomer och fasövergångar