Demonstration

Visa olika färgerna hos komplexbildande kopparklorid

Om demonstration

Enkelt men kräver träning på handen! Visa på komplexbindningar hos kopparklorid

Tid

5 min

Material

  • Koppar(II)klorid
  • 6 M saltsyra
  • Petriskål
  • OH-projektor

Risker vid experimentet

Kopparklorid är miljöfarligt och saltsyra är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Två petriskålar med ca 10 cm ⊘. (Kanske till och med 5 st för att visa färgserien.)
  2. Täck petriskålens botten med en lösning av CuCl2
  3. Tillsätt  ca 6 cm3 6 M HCl  (Konc. HCl luktar skarpt!)
  4. Tillsätt två omgångar med 3 ml plastpipett.
  5. Tillsätt vatten (3 ml plastpipett) efter hand och rör om.

Färgen varierar från gulgrönt till blått.
 

Förklaring

Salt CuCl42- CuCl3(H2O)- CuCl2(H2O)2 CuCl(H2O)3+ Cu(H2O)42+
Färg grönt gröngul gulgrön blågrön blå

 

Men varför är formeln för kopparsulfat CuSO4 ∘ H2O, när kopparjonen bara har fyra ligander? Ett vatten sitter på sulfaten!

 

 

 

 

 

Stöd för riskbedömning

Koppar(II)klorid: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P273, P280, P302+P352,P305+P351+P338, P309+P311

Saltstyra: Frätande, Utropstecken, Varning H290,H314, H335 och P261, P280, P305+P351+P338, P310

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer