Demonstration

Gör ljudet av en häxpipa i ett långt värmetåligt provrör

Om demonstrationen

Demonstrationen görs i dragskåp. Öka inte mängderna. Kräver träning för att lyckas bra.

Teori

Människan har under århundraden fascinerats av fyrverkeriers färg- och ljudspel. I den här demonstrationen kan du efterlikna ljudet i en häxpipa.

Material

  • Långt värmetåligt provrör
  • Citronsyra (C6H8O7)
  • Kaliumklorat (KClO3)

Utförande

  1. Häll upp 1/3 citronsyra och 2/3 kaliumklorat till maximalt en höjd av 5 mm. Använd ett långt och smalt provrör för att få bästa ljudeffekt!
  2. Fäst provröret i ett stativ. Vinkla eventuellt provröret för att öka säkerheten.
  3. Värm med gasbrännare och rikta värmen till ovansidan av kemikalierna och inte underifrån som är det naturliga. Bildad gas kan ”blåsa ut” kemikalierna.

Citronsyran smälter och reagerar med kaliumkloratet under ett långt, utdraget ”tjut”.

Reaktionsformel
Citronsyra (2-hydroxipropan-1,2,3- trikarboxylsyra) bildar koldioxid och vatten vid förbränningen.

            C6H8O7  + 3KClO3  → 6CO2  +  4H2O  + 3KCl

Det fungerar även med natriumbensoat, men vi har fått bäst resultat med citronsyra.

Stöd för riskbedömning

Kaliumklorat (smp. 356ºC): Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231- 232, P280

Citronsyra eller E 330, (smp.153ºC) används som t.ex. antioxidationsmedel i livsmedel: Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280

Kaliumklorat är explosivt vid blandning med brännbart material därför bör demonstrationen utföras i dragskåp eller mot öppet fönster.

Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling