På KRC:s hemsida finns laborationer och övningar inlagda i ”Utbildningsmaterial” efter var de passar i kemikursernas olika delar. En samlad lista över alla laborationer har efterfrågats och nu hittar du samtliga laborationer, demonstrationer och arbetsövningar för F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet indelat i alfabetiskt ordning. 

Utbildningsmaterial i alfabetiskt ordning

A-C J-L S-U
D-F M-O V-Y
G-I P-R Z-Ö

​​​​​​​